Презентиран проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“
Прегледано: 1124 | Oбјавено на: 14.04.2022
 

Презентиран проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ пред скопските бизнисмени

Бизнис заедницата во Скопје се запозна со можностите на проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ кој го спроведува Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Претставници на проектот и на Агенцијата, пред педесетина бизнисмени, го презентираа проектот за активирање на ранливите категории граѓани и бенефициите што ќе ги добијат компаниите кои ќе ангажираат или вработат лице корисник на гарантиран минимален приход.

 

Според Наташа Здравковска, проектен менаџер, овој тригодишен проект финансиски е поддржан од Европската унија за да се намали долгорочната невработеност и зависноста од гарантираниот минимален приход. Оваа цел, рече Здравковска пред бизнисмените, ќе се постигне само со ефективно вклучување на ранливите групи, посебно на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на труд.

 

„Ранливите групи на пазарот на труд се вклучуваат во специјализирани програми и услуги за развој на вештини. Со оваа реформа, најзагрозените категории од сиромаштија, односно тие што не се активни подолго време и се под социјална заштита, ќе се вклучат на пазарот на труд. Граѓаните ќе добијат услуги за советување и мотивација (СИМ програма) преку психосоцијална и менторска поддршка како прва компонента на проектот. По ова ќе следува вклучување на пазарот на труд преку обуки и вработување преку 4 активни мерки, како што се Обуки за побарувани занимања, Обука кај познат работодавач, Практикантство и Субвенционирано вработување“, рече Здравковска.

 

Во реализација на проектот учествуваат Центрите за вработување и Центрите за социјална работа, кои меѓусебе комуницираат преку систем за електронска размена на податоци за подобра селекција и ефикасност на процесот. Во проектот се вклучени повеќе од 1500 лица корисници на гарантирана минимална помош, од кои досега најмалку 5 проценти веќе се вработени. Реализацијата на проектот обезбедува информации за ранливите категории граѓани, како што се нивниот став, менталитет, уверувања и предрасуди, што ќе бидат основа за прилагодување на активните мерки и услугите на двете институции за да се постигнат подобри резултати на теренот. Притоа, главни партнери – поддржувачи на ваквата активност се Центрите за вработување, Центрите за социјална работа и секако, бизнис заедницата на локално ниво.

Оставете го вашето релаксирано мислење:


Најчитани
Најнови





Facebook
Reccomendations