Кампања за подобрување на перцепциите на Ромите за придобивките од вработување „Вработување за сигурна иднина!“
Националниот ромски центар во партнерство со приватната агенција за вработување МОТИВИ и со поддршка на We Effect имплементираат кампања за подобру...
Раст на производството и збогатување на портфолиото на производи на фармацевтската компанија Галеника
 Компанијата Галеника, дел од бразилската NC групација, во 2021 година значајно го збогати портфолиото со производи
Вредностa на доживотното учење
Времето во кое живееме, време на брзи промени во сите аспекти на човековото живеење, бара држење чекор со темпото низ трајно намерно и спонтано учење.
Џонсон Мети во сржта на силните економски врски меѓу Северна Македонија и Обединетото Кралство
 Џонсон Мети во сржта на силните економски врски меѓу Северна Македонија и Обединетото Кралство

Најчитани
Најнови
Видео релаксатор на денот
 
Фото релаксатор на денот
 

 
Facebook
Reccomendations